Van Oord and HITEC Road sign contract for further development of Mixed-In-Place method

By |2024-03-12T16:03:40+00:00March 12th, 2024|Categories: News|

Rotterdam, The Netherlands, 26 February 2024 - The Netherlands is working on the largest dyke reinforcement operation ever since the Delta Works: the Flood Protection Programme (HWBP). More than 1,500 kilometres of dykes will be reinforced over the next 30 years with high ambitions for sustainability and innovation. To meet this challenge, market players and water [...]

Van Oord en HITEC Road tekenen contract voor doorontwikkeling Mixed-In-Place freesmethode

By |2024-03-12T15:48:46+00:00March 12th, 2024|Categories: News|

Rotterdam, 26 februari 2024 - In Nederland wordt gewerkt aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken, Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Meer dan 1.500 kilometer aan dijken wordt in de komende 30 jaar versterkt waarbij de ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie hoog zijn. Om deze uitdaging aan te kunnen zullen marktpartijen en waterschappen op [...]

Go to Top